Ειδήσεις arrow Τοπικοί φορείς
 
 
Συγκοινωνίες
Τοπικοί φορείς
Υγεία
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

  
 
  ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ http://www.kefallonia.gov.gr/
 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Oδός Παναγή Βαλλιάνου 7
Αργοστόλι Τ.Κ. 28100
Τηλέφωνο 26710 22933 & 20047 FAX 2671028515
  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Δημοτική ενότητα AΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ              ΟΤΕ       fax ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2671360100 2671022230
   2671022572
Πλατεία Βαλλιάνου
Α/Δήμαρχος 2671360161     -//- -//-
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2671360101      -//- -//-
Δ/ντης Διοικητικού 2671360166     -//- -//-
Δ/ντης Οικονομικού 2671360167     -//- -//-
Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου 2671360176     -//- -//-
Προϊστ. Διοικητικού 2671360157     -//- -//-
ΤΑΜΕΙΟ 2671360103     -//- -//-
ΕΣΟΔΑ 2671360-108,107,119        
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2671360162,163,164     -//- -//-
        -//- -//-
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 2671360-156,174     -//- -//-
Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού 2671360171,172,159     -//- -//-
Δ/νση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2671360-151,152     -//- -//-
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ 2671360154,177        
          -//-
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2671360-110, 111 2671024308 2671360118   -//-
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ-ΜΗΤΡΩΑ 2671360-113,114,112   2671360116 2671026824 -//-
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
2671360517,522   2671023484, 2671028909      2671029332    Κτίριο ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
        Λ. Βεργωτή 160  
  Διευθυντής 2671027151         -//-  
Τμήμα Α και Τμήμα B     
2671022472,
2671027984-5 
 
 
 
-//-  

Τμήμα Γ  
  2671362630           Κτίριο 'Ξενία'  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  & 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
2671362650,652,655       2671022506      -//-    
   Διευθυντής 2671362653           -//-    
Α/Δήμαρχος
Τομέα Καθαριότητας
2671362600       -//-
Γραμματέας Α/Δημάρχου 2671362601     2671362601  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2671362620 2671022492     -//-
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 26713626-10,11,12       -//-
 ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  2671362631  
 
 
    -//-      
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
 
       
  Διευθυντρια 2671362640       -//-  
  Προϊσταμενη 2671362645       -//-  
Συμπαραστάτης του Πολίτη 2671362660       -//-    
Δ/ΝΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    2671362670       -//-  
Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης   2671027344   2671027344 Προβλήτα Κ/Ζ
Κ.Ε.Π. 2671361000  2671025252  2671361029
 
2671025454 Κτίριο 'ΛΟΥΤΡΑ'
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2671361018       -//-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2671360153,2671361014       -//-
ΟΓΑ 2671361011       -//-
ΕΜΠΟΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2671361019       -//-
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 2671361023-5 2671022082     -//-
           
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ   2671028105     Οδ. Ιωάννου Μεταξά
Ο.Κ.Α.Π   2671022425      Λεωφ. Βεργωτή
Δημοτική ενότητα ΠΑΛΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ              ΟΤΕ      fax ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2671360906 2671091326     ΛΗΞΟΥΡΙ
Α/Δήμαρχος 2671360950 2671091661    2671093495 ΛΗΞΟΥΡΙ
Γραμματεια Α/Δήμαρχου   2671091661     ΛΗΞΟΥΡΙ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2671360-904,952 2671091661     ΛΗΞΟΥΡΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2671360911     2671091370 ΛΗΞΟΥΡΙ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ 2671360905     2671094053 ΛΗΞΟΥΡΙ
ΜΗΤΡΩΟ 2671360903       ΛΗΞΟΥΡΙ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2671360911       ΛΗΞΟΥΡΙ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 2671360910       ΛΗΞΟΥΡΙ
ΤΑΜΕΙΟ 2671360917       ΛΗΞΟΥΡΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΗ 2671360907  2671091371     ΛΗΞΟΥΡΙ
ΕΣΟΔΑ 2671360915       ΛΗΞΟΥΡΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2671360908       ΛΗΞΟΥΡΙ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 2671360908       ΛΗΞΟΥΡΙ
Κ.Ε.Π. 2671361820 2671093900   2671092636 ΛΗΞΟΥΡΙ
ΚΛΗΤΗΡΑΣ 2671360909       ΛΗΞΟΥΡΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ 2671360954       ΛΗΞΟΥΡΙ
ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 2671360930       ΛΗΞΟΥΡΙ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - 2671091342     ΛΗΞΟΥΡΙ
Δημοτική ενότητα ΣΑΜΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ              ΟΤΕ      fax ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2674360500 2674022019   2674023063 ΣΑΜΗ
Α/Δήμαρχος 2674360514 2674023710     ΣΑΜΗ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2674360504-5       ΣΑΜΗ
ΕΣΟΔΑ 2674360506       ΣΑΜΗ
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΓΑ 2674360524,
513
      ΣΑΜΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2674360516       ΣΑΜΗ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2674360523       ΣΑΜΗ
ΚΕΠ 2674360522-3 2674023721   2674023722 ΣΑΜΗ
Δημοτική ενότητα ΕΡΙΣΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ              ΟΤΕ      fax ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2674360300   - 2674051144 ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΕΣ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   2674051184     ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΕΣ
Κ.Ε.Π. 2674360302 2674051186     ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ 2674360300   2674360305 2674051188 ΒΑΣΙΛΙΚΑΔΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - 2674051191     ΠΑΤΡΙΚΑΤΑ
Δημοτική ενότητα ΟΜΑΛΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                    ΟΤΕ       fax ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/Δήμαρχος - 2671086241   2671086241 ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ
Κ.Ε.Π. - 2671086078   2671086078 ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - 2671086221   2671086221 ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ
Δημοτική ενότητα ΛΕΙΒΑΘΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ              ΟΤΕ      fax ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2671361732       ΚΕΡΑΜΙΕΣ
Α/Δήμαρχος   2671068005     ΚΕΡΑΜΙΕΣ
ΚΕΠ 2671361800 2671068331   2671068331 ΚΕΡΑΜΙΕΣ
ΔΕΥΑ 2671361722  2671068336   2671068336 ΚΕΡΑΜΙΕΣ
ΚΑΠΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
- 2671068312     ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ - 2671031282     ΒΛΑΧΑΤΑ
Δημοτική ενότητα ΠΥΛΑΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ              ΟΤΕ      fax ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2674360200   2674360237   ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
Α/Δήμαρχος 2674360209 2674061286     ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 2674360211       ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΟΓΑ 2674360213       ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2674360220  2674360222     ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ/ΥΔΡΕΥΣΗ 2674360201       ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΚΕΠ 2674360250-1 2674061624   2674061632 ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΚΑΠΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
- 2674061960     ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
Δημοτική ενότητα ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ              ΟΤΕ      fax ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2671361600 2674072474   2674072551 ΠΟΡΟΣ
Α/Δήμαρχος 2671361601       ΠΟΡΟΣ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2671361602       ΠΟΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ 2671361621       ΠΟΡΟΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ 2671361625       ΠΟΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2671361652        
ΚΕΠ 2671361630     2674073025 ΠΟΡΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - 2671083350     ΣΚΑΛΑ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - 2671081706     ΧΙΟΝΑΤΑ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - 2674072183     ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

 

 
 
 
 
 
 

Τελευταία ανανέωση ( Κυριακή 14.04.13 )
Σύλλογοι - Σωματεία
ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

  Αδερφότητα Κεφαλ/νων & Ιθακησίων Πειραιά

 Γρ.Λαμπράκη 144, Πειραιάς …… 210 4227418

  Σύλλογος των απανταχού Φαρακλάδων ‘’Η ΕΥΓΕΡΟΣ’’

 Δεληγιώργη 24, Αθήνα …………...210 5221175

  Κεφαλληνιακή Αδερφότητα Αθηνών 

    Αγ.Κωνσταντίνου 4, Αθήνα ……..210 5222744

  Σύλλογος ‘’Οι ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ’’

    Αγ.Κωνσταντίνου 6, Αθήνα …….210 5238590

  Ένωσις Κεφαλλήνων & Ιθακησίων Κηφισίας &

 Βορείων Προαστίων

 Νικοτσαρά 8, Κηφισία ………….210 8081271

  Σύλλογος Σουλαριωτών ‘’ΜΙΑ ΛΑΚΚΟΣ’’

  Αλ.Παναγούλη, 10 Βύρωνος……210 9963645

  Σύλλογος των απανταχού φίλων του Πυργίου ‘’Ο ΑΙΝΟΣ’’

 Πειραιώς 4, Αθήνα ………………210 5225850

  Πολιτιστικός Σύνδεσμος Κεφαλλονιτών

 (Μουσάτων-Βλαχάτων-Λουρδάτων) Αθήνας & Πειραιά

  Ιππολύτου 20, Αθήνα …………….210 2281527

  Κεφαλληνιακή Ένωση Χαλανδρίου & των πέριξ προαστίων

 Α.Παπανδρέου 37, Χαλάνδρι …….210 6827120

  Σύλλογος των απανταχού Μεσοβουνιωτών

 Κεφ/νίας ‘’Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ’’

   Γρ.Λαμπράκη 144, Πειραιάς…….210 8957311

  Εξωραιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος

 Χαβδάτων ‘’ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ’’

 Πλ.Δαβάκη 7, Πειραιάς …………....210 4951696

  Ένωση απανταχού Ιθακησίων

 Θεμιστοκλέους 4, Αθήνα ………....210 3822367

  Ένωσις των απανταχού Πυλαρέων

 Αγαμ.Μεταξά 20, Αθήνα ……….....210 5226241

 ……………………………………..26740 61312

  Σύλλογος Φαρσινών Κεφαλλονιάς ‘’Ο ΑΓΙΟΣ

 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ’’

 Γρ.Λαμπράκη 144, Πειραιάς …… .210 4172842

  Σύλλογος των εν Πατραίς Ιθακησίων ‘’Ο ΟΔΥΣΣΕΥΣ’’

       Αράτου 11-13, Πάτρα ………..2610 623597

  Σύλλογος Κεφαλλονιτών & Ιθακησίων Πατρών

 Οθ.Αμαλίας 15, Πάτρα ………… ..2610 623011

  Σύλλογος Κεφαλλήνων ‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ’’

 Τσιμισκή 10 Θες/νίκη ………......2310 831281

  Μουσική Εταιρεία ‘’ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ’’

 Ακαρνανίας 20, Αθήνα ……….....210 7776495

  Σύλλογος Κεφαλλονιτών Αργυρούπολης &

 Νοτίων Προαστίων

 Λ.Αργυρουπόλεως 50, Αργυρούπολη

 ……………………………….......210 9919765

  Σύλλογος απανταχού Σαμικών ‘’Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ’’

 Καρόλου 28, Αθήνα …………......210 5236492

  Ένωσις των απανταχού Πυλαρέων Κεφ/νίας

 Αγ.Κων/νου 6, Αθήνα ……….....210 5226241

  Σύλλογος των απανταχού Καμιναράδων

 ‘’Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ’’

 Καρόλου 28, Αθήνα ……….......210 9567948

  Σύλλογος αποδήμων Ληξουριωτών

 Ακαδημίας 57, Αθήνα ……….....210 5236823

  Εκδρομικός Χορευτικός & Μουσικός Σύλλογος

 Ληξουρίου ‘’ΚΑΝΤΡΙΛΙΕΣ-ΛΑΝΤΣΙΕΡΕΣ’’

 Ληξούρι ……………………......26710 91951

  Πολ/κος Σύλλογος ‘’Ο ΑΙΝΟΣ’’

 Βλαχάτα, Λειβαθώ ………….......26710 31145

  Σύλλογος Κυνηγετικός Κεφαλληνίας

 Λιθοστρώτου 80, Αργοστόλι …..26710 28600

  Σύλλογος Κυνηγετικός Ληξουρίου

 Πέντε Ηρώων 5, Ληξούρι ……...26170 92140

  Σύλλογος Κυνηγετικός Σάμης

 Ομήρου 12, Σάμη ……………....26740 22413

  Σύλλογος Πολιτιστικός Τζανάτων

 Τζανάτα Ελειού Πρόννων ……...26740 72222

  Σύλλογος Πολιτιστικός Σβορωνάτων ‘’ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ’’

     Σβορωνάτα, Λειβαθώ ……..26710 42161

 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
 •    Δικηγορικός Σύλλογος

Δικαστικό Μέγαρο, Αργοστόλι ….26710 23524

 •    Ελαιουργικός Σύνδεσμος Πάλλης

Χαβδάτα Παλικής ………………...26710 95129

 •    Ελαιουργικός Σύνδεσμος Πλατρηθειά

Ιθάκη ……………………………...26740 31471

 •    Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Α.Τρίτση 1, Αργοστόλι …………...26710 22512

Γεωργικά Εφόδια ………………....26710 24160

 •   Ένωση Ηλεκτρολόγων Ν.Κεφ/νιας

Σπ.Λουκάτου 9, Αργοστόλι …….....26710 22859

 •   Ένωση Ξενοδόχων Κεφ/νιας & Ιθάκης
 •     Αργοστόλι ………………………….26710 23126
 •   Ένωση Πολυτέκνων Γονέων
 •     Σιτεμπόρων 9, Αργοστόλι ………….26710 24333
 •    Εργατουπαλληλικό Κέντρο Κεφ/νιας & Ιθάκης
 •     Α.Τρίτση 119, Αργοστόλι ……….. ...26710 22262
 •   Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Κεφ/νιας
 •     Αργοστόλι …………………………..26710 22517
 •  Ομοσπονδία Κεφαλληνιακών & Ιθακησιακών
 •    Σωματείων

Καρόλου 28, Αθήνα ……………… .210 5200491

 •   Σύλλογος Γονέων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 •     Ε.Ε.Σ ταυρού, Αργοστόλι ………......26710 26135
 •   Σύλλογος Διδασκαλίας Κεφ/νιας & Ιθάκης
 •     Β.Γεωργίου, Αργοστόλι ………… ....26710 28463
 •   Σύλλογος Τρ’ιτεκνων Γονέων Κεφ/νιας- Ιθάκης
 •     Βλαχάτα, Λειβαθώ ……………..........26710 24123
 •   Συνεταιρισμός Παραγωγών Ρομπόλας

Ομαλά ………………………............26710 86301

…………………………………........26710 86481

 •   Σύνδεσμος Υδραυλικών Κεφ/νιας & Ιθάκης
 •     Αργοστόλι ……………………...........26710 29295
 •   Σωματείο ιδιόκτητων ΤΑΞΙ ‘’Η ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ’’
 •     Αργοστόλι ……………………...........26710 83111
 •  Φαρμακευτικός Σύλλογος
 •    Βούρβαχη 4, Αργοστόλι ………….......26710 27168
                

        ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ-ΧΩΡΟΙ

 Αθλητικός Όμιλος Ιθάκης ‘Η Πρόοδος'

    Βαθύ,Ιθάκης ............................26740 33484

  Αθλητικός Όμιλος Λειβαθούς

     Κουρκουμελάτα, Λειβαθώ .....26710 68396

  Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αργοστολίου

    Αργοστόλι ............................... 26710 22981

  Αθλητικός Σύλλογος ‘Αίνος Κεφαλονιάς'

    Ερ.Σταυρού 13, Αργοστόλι ...26710 26002

   Εργ.Κατοικίες, Συνοικ. Αγ. Γιάννης,

     Δίπλα ΟΕΚ, Αργοστόλι ........ 6973 062227

    Α.Ο.Ιονικός

      Αργοστόλι ....................... .26710 26485

    Α.Ο.Κ.Ι.

      Χοιδά & Σιτεμπόρων, Αργοστόλι

       .........................................26710 27450

    Α.Ο. Παλληξουριακός

      Ε.Τυπάλδου-Μπασιά, Ληξούρι

      .................................. ......26710 91875

    Α.Σ. Κεφαλονιά ALKAT

      Αργοστόλι .................... ...26710 23032

    Δημοτικό Γυμναστήριο Ιθάκης

      Βαθύ, Ιθάκη ................ ...26740 32197

    Ενιαίο Αθλητικό Κέντρο

       Αργοστόλι ..................... 26710 24357

    Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων

    Κεφαλονιάς & Ιθάκης

      Αγ.Γεωργίου 1, Αργοστόλι...26710 24689

    Κεφαλληνιακός Όμιλος Αντισφαίρισης

      Αργοστόλι ...................... 26710 22049

    Κλειστό Γυμναστήριο Ληξουρίου

       Ληξούρι ....................... ..26710 92848

    ΛΕΜΑΚΙ (Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού

    Κεφαλονιάς & Ιθάκης )

     Αργοστόλι .....................26710 24110

   Ναυταθλητικός Όμιλος Κεφαλονιάς & Ιθάκης

     Αργοστόλι ................... ..26710 26275

Τελευταία ανανέωση ( Τετάρτη 10.11.10 )
Διάφοροι Φορείς

Η Κεφαλονιά καλύπτει σχεδόν κάθε συναλλαγή του πολίτη με το κράτος. Δημόσια Τάξη, Εμπόριο, Εργασία, Μεταφορές, Οικονομία, Παιδεία, Πολιτισμός και Υγεία, εκπροσωπούνται άρτια στο νησί μας. Το kefaloniapress.gr παρουσιάζει έναν οδηγό του πολίτη βοηθώντας σας να εξοικονομήσετε χρόνο και ενέργεια.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΗΣ

Άμεση Επέμβαση ...............................100

Πυροσβεστική....................................199

.......................................................191

Λιμενικό............................................108

Τουριστική Αστυνομία ........................171

..........................................26710 22815

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας .....................166

Νοσοκομείο Αργοστολίου........26710 38000

Νοσοκομείο Ληξουρίου...........26710 92222

Κέντρο Δηλητηριάσεων ..........210 7793777

 ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Βλάβες

ΔΕΗ.................................................1050

Αργοστόλι..............................26710 22240

Ληξούρι.................................26710 91239

Σάμη.....................................26740 22147

Ιθάκη....................................26740 32201

ΟΤΕ ...................................................121

ΥΔΡΕΥΣΗ

Αργοστόλι..............................26710 22182 

 Ελειού Πρόννων.....................26713 61625

Έρυσσος ...............................26740 51184

Ιθάκη....................................26740 33109

Λειβαθώ ................................26710 68336

Παλική..................................26710 92320

Πύλαρος ...............................26740 62001

Σάμη.....................................26740 23744

Δρομολόγια ΚΤΕΛ, αεροπορικών &

 ακτοπλοικών συγκοινωνιών.............14944

Αεροδρόμιο ..........................26710 29900

ΚΤΕΟ..............................................1425

Δελτίο Καιρού................................14944

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών...........1564

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ

Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου

Ρ.Βεργωτή & Λ.Βεργωτή, Αργοστόλι 

.............................................26710 28300

Αρχαιολογικό Μουσείο Ιθάκης

Βαθύ , Ιθάκη ..........................26740 32200

Αρχαιολογική Συλλογή Σάμης

Σάμη ......................................2674022653

..............................................2674023353

Εκκλησιαστικό Μουσείο Ι.Μ. Αγ. Ανδρέα

Τραυλιάτα,Λειβαθώ .................26710 69700

Ιακωβάτειος βιβλιοθήκη & μουσείο

Ληξούρι .................................26710 91325

Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο (Κοργιαλένειο)

Η.Ζερβού 12, Αργοστόλι ..........26710 28835

Βιβλιοθήκη .............................26710 28221

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Δαυγάτα, Αργοστόλι  ...............26710 84400

Ναυτικό-Λαογραφικό Μουσείο Ιθάκης

.............................................26740 33398

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΤΡΟΧΑΙΑ

Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλληνίας

Ι.Μεταξά 52, Αργοστόλι ..........26710 22300

Άμεση Επέμβαση

Ι.Μεταξά 52, Αργοστόλι...........26710 100

Αστυνομία Κρατικού Αερολιμένα

Αεροδρόμιο Μηνιές  ...............26710 41000

Αστυνομικά Τμήματα

Αργοστολίου

Ι.Μεταξά 52, Αργοστόλι ..........26710 22200

Ασφαλείας

Ι.Μεταξά 52, Αργοστόλι ..........26710 28404

...........................................26710 24441

Ληξουρίου

Ληξούρι  ...............................26710 91207

Ιθάκης

Βαθύ ....................................26740 32205  

Αστυνομικοί Σταθμοί

Αγίας Ευφημίας ......................26740 61204

Βαλσαμάτων ..........................26710 86000

Πόρου ..................................26740 72210

Σάμης...................................26740 22100

Σκάλας .................................26740 83100

Φισκάρδου ............................26740 41460

Χιονάτων ..............................26710 81216

Τουριστική Αστυνομία

Ι.Μεταξά 52, Αργοστόλι ..........26710 22815

Τροχαία

Αργοστόλι .............................26710 23226

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Ι.Κ.Α. Αργοστολίου

Λ.Βεργωτή 57, Αργοστόλι ........26710 22342

............................................26710 25109

Ι.Κ.Α. Ληξουρίου

Μπασιά 1,Ληξούρι ...................26710 91210

Ι.Κ.Α. Σάμης

Σάμη ....................................26740 22810  

Ι.Κ.Α Ιθάκης

Βαθύ  ...................................26740 33096

OAEE (Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων

Επαγγελματιών) 

Βεργωτή 9, Αργοστόλι.............26710 25788

............................................26710 28606

............................................26710 22477

ΟΓΑ-ΠΕΡΙΦ.ΥΠΟΚ/ΜΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ

Πανεπιστημίου 168, Πάτρα ......2610 453161

............................................2610 439882

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ

Δασοπυρόσβεση

Παρ.Σουηδίας, Αργοστόλι ........191

Διεύθυνση Δασών

Παρ.Σουηδίας, Αργοστόλι........26710 25911

ΔΕΗ

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.)

Αντ.Τρίτση 98, Αργοστόλι........26710 25851

Βλάβες Αργοστολίου ..............26710 22240

Βλάβες Ληξουρίου..................26710 91239

Βλάβες Σάμης .......................26740 22147

Βλάβες Ιθάκης ......................26740 32201

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ(Δικαστικό Μέγαρο)

Εισαγγελέας............................26710 22242

Αντιεισαγγελέας .....................26710 26625

Ανακριτής...............................26710 22340

Γραμματεία ............................26710 22461

Τμήμα Ποινικού Μητρώου ........26710 26972

Τμήμα Φυγόποινων .................26710 26172  

ΛΗΞΟΥΡΙ(Ριζοσπαστών)

.............................................26710 91240

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ(Δικαστικό Μέγαρο)

Ειρηνοδίκης..............................26710 22683 

Γραμματεία ..............................26710 26683

ΣΑΜΗΣ

..............................................26740 22023

ΙΘΑΚΗΣ

..............................................26740 33166

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Πρόεδρος.................................26710 22320

Γραμματεία ..............................26710 23040

Ανακριτής.................................26710 25957

Δικαστές...................................26710 26971

Ποινικό Μητρώο........................26710 26972

Τμήμα Ποινικό ..........................26710 28691

Τμήμα Πολιτικό ........................26710 23699

...............................................26710 26970

Τμήμα Ανηλίκων .......................26710 24851

...............................................26710 26653

ΕΛΤΑ

Αργοστόλι................................26710 22312

Ληξούρι ..................................26710 91206

Σάμη.......................................26740 22012

Αγία Ευφημία ..........................26740 61299

Ιθάκη-Βαθύ ............................26740 32386

Ιθάκη-Σταυρού........................26740 31209

Πόρος.....................................26740 72644

Χιονάτα ..................................26710 41210

Φισκάρδο ...............................26740 41210

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Επιμελητήριο Κεφ/νιας & Ιθάκης (ΕΒΕΚΙ)

Διαδ.Κων/νου 50, Αργοστόλι .......26710 24959

..............................................26710 22253

TEE 

Αργοστόλι ...............................26710 26984

ΕΦΟΡΙΑ - ΔΟΥ

Αργοστόλι

Σωτήρος 10 ............................26710 24851  

Ληξούρι

Ευαγγελάτου 1 ........................26710 94336  

Ιθάκη

Βαθύ ......................................26740 32533

..............................................26740 32235

ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας

Λάσση, Αργοστόλι ....................26710 28560

Ίδρυμα Κεφαλονιάς & Ιθάκης

Ριζοσπαστών 27, Αργοστόλι ........26710 26743

Ίδρυμα Φωκά-Κοσμετάτου

Π.Βαλλιάνου ............................26710 26595

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ

Αργοστόλι................................26710 27471  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Γερμ.Καλλιγά 1, Αργοστόλι.........26710 22231

ΜΟΝΕΣ  

Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου

Ομαλά ....................................26710 86385

..............................................26710 86205

Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Κηπουραίων

Κηπουρία Παλικής ....................26710 91354  

Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Κορωνάτου

Ληξούρι ..................................26710 94361

Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου

Άτρος (Πόρος)..........................26740 72297  

Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Αγριλίων

Αγρίλια Σάμης .........................26740 22089

Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Σισσίων

Σίσσια.....................................26710 31217

Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Θεμάτων

Πύλαρος ................................26740 61292

Ιερά Μονή Εσταυρωμένου

Πεσσάδα ................................26710 69296

Ιερά Μονή Αγίου Ανδρέα Μηλαπηδιάς

Περατάτα ...............................26710 69398

Ιερά Μονή Αγ.Άνθιμου & Αγίας Παρασκευής

Λέπεδα Παλλικής.....................26710 91960

Ιερά Μονή Παλαιοχέρσου

Δεφερανάτα............................26740 51242  

Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου στη Λάμια

Δειλινάτα ...............................26710 84189

ΟΤΕ

Βλάβες...........................................121  

Αργοστόλι

Λ.Βεργωτή 8...........................26710 23399 

Τηλεπ.Εμπορικό Τμήμα ............26710 22499

Ληξούρι

Τηλεπ.Εμπορικό Υπ/μα Ληξουρίου

............................................26710 91399

Σάμη

Τηλεπ.Εμπορικό Υπ/μα Σάμης

............................................26740 22299

Ιθάκη

Τηλεπ.Εμπορικό Υπ/μα Βαθύ

.............................................26740 32299

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 Εθνική Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές Ποταμού

49100 Κέρκυρα

Τηλ..: ...................................26613 60000-1

Fax: .....................................26613 60060

............................................26613 60070

ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Προξενείο της Σερβίας

Ι.Μεταξά 4, Αργοστόλι .............26710 24936  

Επίτιμη πρόξενος της Γαλλία

Εμμανουέλλα SINAGRA

Ρατζακλι -  28082 Κεφαλονιά - Ελλάδα
Τηλ.        26710 83 145
Κινητό  
  69 81 311 363

emmanuelle@ratzakli.com

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

Ιγγλέση & Θεμιστοκλέους, Αργοστόλι

.............................................26710 23464

Π.Υ. Αργοστολίου

Ιγγλέση & Θεμιστοκλέους, Αργοστόλι

.............................................26710 23464

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ληξουρίου

.............................................26710 94199

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σάμης ...26740 23199

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ιθάκης ..26740 33199

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αεροδρομίου

 Μηνιές ..................................26710 41820

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

Αργοστόλι

Ι.Μεταξά 61.............................26710 22335-6

Ληξούρι

Β.Παύλου 2.............................26710 91420

Σάμη......................................26710 22144

Ιθάκη

Βαθύ.....................................26710 33050

Αεροδρόμιο

Μηνιές..................................26710 41150

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Αγρομετεωρολογικός Σταθμός

Ομαλά..................................26710 86196

Αγρονομείο Σάμης..................26740 22806

Γενικό Αρχείο του Κράτους

Γ.Γερμένη 1, Αργοστόλι..........26710 23451

Γραφείο Στατιστικής Υπηρεσίας

Πλ.Βαλλιάνου 9, Αργοστόλι.....26710 22503

Ελεγκτικό Συνέδρειο

Λ.Βεργωτή 12, Αργοστόλι.......26710 28671

ΕΟΤ

Α.Τρίτση 61, Αργοστόλι...........2671022248

...........................................26710 25278

Κτηματική Υπηρεσία

Ι.Μεταξά 61, Αεροδρόμιο.........26710 23270

...........................................26710 23540

Κτηνιατρείο Αγροτικό Ληξουρίου

Γ.Λαμπράκη,Ληξούρι...............26710 91319

Κτηνιατρείο Αγροτικό Σάμης

Σάμη....................................26740 22355

Μετεωρολογικός Σταθμός........26710 41568

Ο.Α.Ε.Δ

Λάσσης 3, Αργοστόλι..............26710 22440

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας

Εργατικές Κατοικίες 3, Αργοστόλι

...........................................26710 23901

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΕΣ

Σχολή Φιλαρμονικής Αργοστολίου

Βασ.Γεωργίου Β'....................26710 25946

Σχολή Φιλαρμονικής Ληξουρίου

Γ.Λαμπράκη..........................26710 92386

Τελευταία ανανέωση ( Σάββατο 23.05.15 )
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

  

Τηλ.Κέντρο .........................26710 22120

 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας .26710 28716

Γραφείο Τύπου .....................26710 24767

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ..26710 28716

Γραφείο Τύπου......................26710 24767

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων......26710 22845

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

.........................................26710 23048

.........................................26710 23026

.........................................26710 23268

Τμήμα Εφαρμογών και Ανάπτυξης

........................................26710 22225

Τμήμα Παραγωγής..................26713 60571

Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων.......26710 24629

Τμήμα Αλιείας.......................26710 23247

Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό....26710 23048

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

...........................................26710 29144

...........................................26710 23535

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

............................................26710 22793

............................................26710 22689

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

...........................................26713 60518-22

..............................................26713 60590-1

............................................26713 60593

.............................................26713 60596-7

Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος

............................................26710 24036

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

.............................................26710 23450

............................................26710 28326

............................................26710 27370

Τμήμα Αδειών Οδήγησης..............26713 60587

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ

.............................................26710 27218

.............................................26710 22328

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

.............................................26710 22506

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διευθύντρια Διοικητικού................26710 84122

Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού.........26710 84122

Τμήμα Αστικής-Δημ.Κατάστασης-

Πολιτικών Δικαιωμάτων & Προστασίας

Πολιτών....................................26710 84125

Γραφείο Τεκμηρίωσης Νομοθεσίας Διάθεσης

Φ.Ε.Κ .......................................26710 84128

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

...............................................26710 84130

...............................................26710 22188

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

...............................................26710 22315

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ

...............................................26740 32903

...............................................26740 33095

 

 

Τελευταία ανανέωση ( Κυριακή 14.04.13 )
electronet
 
 
 
 
εταιρικό προφίλιδιωτικότηταόροι χρήσηςπροβληθείτε στο kefaloniapress.grόροι χρήσης αγγελιώνΣτοίχημα
 
©2015-2016 Συντακτική ομάδα kefaloniapress.gr
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefaloniapress.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια.

Υποστήριξη: freedom 2 design