Ειδήσεις arrow Πρόσληψη στο Δημόσιο arrow Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ζητά να προσλάβει....
 
 
Δημόσιος τομέας
Λοιπό Δημόσιο - ΝΠΙΔ
Προσλήψεις ΑΣΕΠ
Stage
Εκπαίδευση
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Γενικές ανακοινώσεις
Έντυπα και συμβουλές
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
| Εκτύπωση |  E-mail
Τετάρτη 03.06.09
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ζητά να προσλάβει....
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Αργοστόλι 02-06-2009
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                               Αρ.Πρωτ.: 5121.1/04/ 09
ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Α.Ε.Ν. /ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Α.  Η  Ακαδημία  Εμπορικού  Ναυτικού  ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ  προκειμένου  να  καλύψει  παροδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  κατά  το  χειμερινό-εαρινό εξάμηνο, διδακτικού  έτους  2009 - 2010  προκηρύσσει την  πρόσληψη  Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  και   ωριαία  αντιμισθία, ως  εξής :

1.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

  • Ø Δύο (2) Πλοίαρχοι Α΄ Τάξης Ε.Ν. και ελλείψει, ο ένας εξ αυτών Εργαστηριακός Συνεργάτης ειδικότητας πλοιάρχου Α΄ ή Β΄ Τάξης Ε.Ν. για Ναυτικά Μαθήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Εξαμήνων.
2.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  • Ø Ένας (1) Πλοίαρχος Α΄ ή Β΄ Τάξης Ε.Ν. για εργαστηριακά (πρακτικά) Ναυτικά Μαθήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Εξαμήνων.


3.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

  • Ø Ένας (1) Μαθηματικός με γνώσεις πληροφορικής για τα μαθήματα: Μαθηματικά Α΄, Β΄, Γ΄ Εξαμήνων και Πληροφορική Α΄, & Δ΄ Εξαμήνων.
  • Ø Ένας (1) Φυσικός για τα μαθήματα: Φυσική Α΄, Β΄, Γ΄ Εξαμήνων και Ναυτική Μετεωρολογία Β΄&Γ΄ Εξαμήνων.
  • Ø Ένας (1) Αγγλικής Φιλολογίας για τα μαθήματα:Ναυτικά Αγγλικά Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Εξαμήνων.
  • Ø Ένας (1) Νομικός για τα μαθήματα: Στοιχεία Συνταγματικού & Ναυτικού Δικαίου Α' Εξαμήνου, και Ναυτιλιακό Δίκαιο ΣΤ' Εξαμήνου.

Β. Οι υποψήφιοι πέρα από τα ανωτέρω ειδικά προσόντα που αναφέρονται λεπτομερώς στην προκήρυξη θα  πρέπει  να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της  Ευρωπαϊκής    Ένωσης.  Οι  λοιποί  αλλοδαποί   που   αποκτούν   την  Ελληνική  Ιθαγένεια  με  πολιτογράφηση   δεν   μπορούν   να   προσληφθούν   πριν  από την   συμπλήρωση  ενός  έτους  από  την  απόκτησή  της και οι  άντρες  να  έχουν   εκπληρώσει   τις   στρατιωτικές   τους    υποχρεώσεις  ή  να    έχουν   απαλλαγεί   νόμιμα   από  αυτές .

       Οι  ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να  υποβάλλουν  αίτηση  με  όλα  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά   μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών από  την  επομένη  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  αυτής  στον  Τύπο .  Σε περίπτωση επαναπροκήρυξης η ανωτέρω προθεσμία μειώνεται σε δέκα (10) ημέρες. 

     Δικαιολογητικά  που  θα  προσκομίζονται  μετά  την  λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών   δεν  γίνονται   δεκτά .

Ολόκληρη η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΑΕΝ / ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την εν λόγω Ακαδημία στο τηλέφωνο 26710 28608 (αρμόδιοι υπάλληλοι: Επικ/στής Λ.Σ. Νασόπουλος Γεώργιος και Μενεγάτου Ρουμπίνα Αναπληρώτρια Διευθυντού Σχολής) .

                                                                                                  Ο    Δ ι ο ι κ η τ ή ς

                                                                                       Ανθ/ρχος ΛΣ ΦΩΚΑΣ Διονύσιος

 Μοιραστείτε το με :
Digg! Reddit! Del.icio.us! Google! Live! Facebook! StumbleUpon! Yahoo!
 
 
 
 
εταιρικό προφίλιδιωτικότηταόροι χρήσηςπροβληθείτε στο kefaloniapress.grόροι χρήσης αγγελιώνΣτοίχημα
 
©2015-2016 Συντακτική ομάδα kefaloniapress.gr
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefaloniapress.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια.

Υποστήριξη: freedom 2 design